Τίτλος μαθήματος

ICT4Elders - Προώθηση της γνώσης των ΤΠΕ για τους ηλικιωμένους

Περιγραφή μαθήματος

Σε έναν κόσμο που κυριαρχείται ταχύτατα από τεχνολογικές ανακαλύψεις, η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων ενηλίκων καθίσταται επιτακτική ανάγκη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Eurostat , τα δύο πέμπτα των ατόμων ηλικίας μεταξύ 65 και 74 ετών δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ προσωπικό υπολογιστή, το μάθημα αυτό επιδιώκει να μετατρέψει την ταχύτατη ψηφιακή αλλαγή σε ευκαιρία για ανάπτυξη, ενεργό γήρανση και κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων.

Το μάθημα αυτό εισάγει τους εκπαιδευόμενους στα βασικά εργαλεία ΤΠΕ και θα καλύψει ζητήματα όπως: Τι είναι μια ηλεκτρονική συσκευή; Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την τελευταία και πώς μπορώ να συνδεθώ στο Διαδίκτυο; Ποιες εφαρμογές ή ιστότοπους μπορώ να χρησιμοποιήσω για να ωφελήσω την υγεία μου, να ψυχαγωγηθώ, να κάνω ηλεκτρονικές αγορές και να πληρώσω λογαριασμούς; Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω θέματα απάτης στο διαδίκτυο και να αποφύγω την παραπληροφόρηση;

Αυτά τα ερωτήματα θα απαντηθούν κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος, το οποίο έχει σχεδιαστεί για άτομα που επιθυμούν να προσαρμ'οζονται στον συνεχώς μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο και να γίνονται ενεργά μέλη διαδικτυακών κοινοτήτων.

Για ποιον είναι αυτό το μάθημα

ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας, και ιδίως άνω των 70 ετών

Ομάδες-στόχος

κύρια ομάδα-στόχος: κοινωνικοί λειτουργοί, φροντιστές

δεύτερη ομάδα-στόχος: εθελοντές/σπουδαστές/συνοδοί ηλικιωμένων, μέλη οικογενειών ηλικιωμένων, εκπαιδευτές ΕΕΚ, οργανώσεις ενεργού γήρανσης, νοσηλευτικές οργανώσεις και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης.

Πρόγραμμα μαθημάτων

Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει 3 ενότητες στις οποίες παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία των ηλεκτρονικών συσκευών, του Διαδικτύου, των εφαρμογών, της διαδικτυακής ψυχαγωγίας, της διαδικτυακής υγείας, της διαδικτυακής επικοινωνίας και της διαδικτυακής ασφάλειας. Επιπλέον, αυτό το μάθημα περιλαμβάνει ένα Γλωσσάρι, το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να ανακαλέσουν και να κατανοήσουν βασικές λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με τα εργαλεία ΤΠΕ.

Τι θα μάθεις 

Μετά από αυτό το μάθημα, οι εκπαιδευόμενοι θα επιτύχουν τα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα:

-να θυμούνται, να κατανοούν και να χρησιμοποιούν συσκευές, μηχανές αναζήτησης, εφαρμογές, ηλεκτρονική τράπεζα, ηλεκτρονικά καταστήματα.

-να εκτελούν βήματα για την πραγματοποίηση διαδικτυακών συναλλαγών & αγορών

-να κατεβάζουν και να χρησιμοποιούν εφαρμογές για επικοινωνία, ψυχαγωγία και υγεία

-να συγκρίνουν τις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές 

-να διακρίνουν την αξιοπιστία των πηγών πληροφόρησης 

-να ερμηνεύουν θέματα απάντης και να τα αντιμετωπίζουν κατάλληλα

Μαθήματα

3 Θεματικές που περιλαμβάνουν 3 Ενότητες η κάθε μία

Διάρκεια Μαθημάτων 

~17 ώρες

Μέθοδοι αξιολόγησης 

Διαδικτυακές δραστηριότητες αξιολόγησης γνώσης 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση 

Ειδικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό περιβάλλον 

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι προσβάσιμο μέσω ενός προσωπικού υπολογιστή ή ενός τάμπλετ, εφόσον και τα δύο είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο.